RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445
Al. Grunwaldzka 137, 80-264 Gdańsk 
tel: (58) 533 62 50  
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

 biuro czynne: 

e-mail: biuro@supoiu.pl

2016-07-10

Zmiany legislacyjne

  • W dniu 2 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2016 r. poz. 904), w której wprowadzono zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany dotyczą art. 50 i art. 61 tej ustawy.
  • W dniu 16 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z dnia 1 lipca 2016 r. poz. 961).
    Ustawa ta określa zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i również wprowadza zmianę w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez dodanie w art. 15 ustępu 4.
2015-01-05

Pierwsze ogłoszenie

Witamy na stronie stowarzyszenia, tutaj będą aktualności. Tymczasem prosimy zapoznać się ze statutem i regulaminami SUPP (w załącznikach do tej wiadomości, oraz w dziale Dokumenty).