RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Archiwum miesięczne: Grudzień 2015

Kondolecje

Naszemu Koledze Wiesławowi Zymni

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci Mamy

 

składają Zarząd i Członkowie 

Stowarzyszenia Urbanistów Północnej Polski

2015-12-21

Życzenia na Boże Narodzenie

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze

oraz

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2016 roku

 

w imieniu Zarządu życzy

Wiesław Zymni 

 

 

 

2015-12-18

Seminarium 20.01.2016

STOWARZYSZENIE POLSKA IZBA URBANISTÓW

zaprasza na

SEMINARIUM

Nowe narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu:

szanse naprawy polskiej przestrzeni

20 stycznia 2016 r. (środa)

w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6 w sali nr 6

 Program Seminarium wraz z formularzem zgłoszenia - załączeniu do niniejszej wiadomości

Obowiązująca zaledwie od trzech miesięcy tzw. ustawa krajobrazowa (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu), daje nam do dyspozycji nowe narzędzia: naprawy, kształtowania, ochrony… Jest zbyt wcześnie, by ocenić skuteczność nowych regulacji, jest to jednak z pewnością dobry moment na to, by przyjrzeć się wprowadzonym narzędziom oraz zastanowić nad kierunkiem, w jakim powinna pójść praktyka ich stosowania. Ich charakterystyka oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak w pełni wykorzystać potencjał wprowadzonych regulacji, w tym w oparciu o analizę dobrych praktyk, zostanie przedstawiona 
w pierwszej części spotkania.

Prezentując różne spojrzenia i perspektywy zwrócimy szczególną uwagę na zagadnienia kształtowania przestrzeni publicznych, tak, by – przy całościowym, kompleksowym ujęciu – podkreślały i wzmacniały tożsamość przestrzenną miast. Przybliżymy także specyfikę „trzeciego wymiaru krajobrazu”, w tym miejsca i roli tego zagadnienia w tzw. ustawie krajobrazowej. Oddamy głos przedstawicielom branży reklamowej, aby zapoznać się z dobrymi praktykami oraz możliwymi scenariuszami rozwoju, u podstaw których stoi m.in. przekonanie, że reklama może być elementem kształtującym krajobraz miejski.

Praktyczny aspekt przygotowania, opracowania i konstruowania uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będzie przedmiotem trzeciego bloku wystąpień. Przybliżając podejście partycypacyjne, mające na celu m.in. minimalizację ryzyka wystąpienia konfliktów społecznych przy tworzeniu nowych regulacji, przedstawimy także techniki i narzędzia pracy nad ustaleniem wytycznych do kształtowania przestrzeni publicznych w mieście, odwołując się do przykładów angażowania różnych grup interesariuszy, również w sytuacji sprzeczności interesów pomiędzy nimi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium

Załączone pliki:

  1. karta zgłoszeniowa  230.5 KB
  2. program seminarium  90.7 KB