RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Archiwum miesięczne: Maj 2015

2015-05-12

Oferta pracy

Koleżanki i Koledzy

Polecamy uwadze i zainteresowaniu

ogłoszony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 

NA TEJ STRONIE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OFERTA 18/15

OD PODINSPEKTORA DO STARSZEGO SPECJALISTY W REFERACIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZESTRZENNEGO

Załączone pliki:

  1. ogłoszenie  143.4 KB
2015-05-20

II Walne Zebranie Członków SUPP

Koleżanki i Koledzy, Członkowie SUPP

Zarząd Stowarzyszenia Urbanistów Północnej Polski 

zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie 18 czerwca 2015 roku, godz. 16:00

Gdańsk, Targ Węglowy 27 (siedziba SARP)

 

Prezes 

Wiesław Zymni

 

Propozycja porządku obrad zostanie wysłana na 14 dni przed terminem Zebrania.

2015-05-27

Seminarium w Gdańsku

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski zaprasza na Seminarium 

“Praktyczne aspekty planowania dla rewitalizacji”.

18 czerwca 2015 r. ,

Gdańsk, Targ Węglowy 27


Szkolenie dotyczyć będzie problematyki praktycznych aspektów rewitalizacji. Poprawa stanu obszarów kryzysowych - dzielnic, obszarów opuszczonych przez przemysł, staje się jednym z ważniejszych priorytetów działania dla rządu
i samorządów lokalnych. Przedmiotem szkolenia będą różne aspekty planowania dla rewitalizacji, obejmujące zarówno kwestie systemowe - nowe propozycje ustawy, finansowanie działań
w perspektywie pomocy UE 2014-2020 jak i kwestie praktyczne: delimitacja obszarów wymagających wsparcia oraz planowanie działań społecznych. Planowanie dla rewitalizacji nie jest jedynie wyzwaniem praktycznym ale przede wszystkim jest jedną z nowych możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności urbanistów.

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

W załączeniu program i karta zgłoszeniowa

Załączone pliki:

  1. karta zgłoszeniowa  42.5 KB
  2. program seminarium  40.0 KB