RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Archiwum miesięczne: Sierpień 2015

«Lipiec 2015 | Sierpień 2015 | Wrzesień 2015 »
2015-08-02

Seminarium w Warszawie

Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów zaprasza na Seminarium p.t.:

Planowanie przestrzenne a ochrona przeciwpowodziowa” 

Problematyka ochrony przeciwpowodziowej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

które odbędzie się  2 września 2015 r. (środa) w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6 sala nr 6. W załączeniu znajduje się program konferencji oraz formularz zgłoszenia. 

Załączone pliki:

  1. Program  296.3 KB
  2. Formularz zgłoszeniowy  277.9 KB
2015-08-25

Informacja o konkursie

KONKURS – „KURORT NADMORSKI ŚWINOUJŚCIE – NOWA WIZJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”   

Prezydent Miasta Świnoujście zaprasza do udziału w konkursie  pt. „Kurort Nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”  na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów publicznych w Dzielnicy Nadmorskiej.

Forma: konkurs urbanistyczno-architektoniczny , otwarty, jednoetapowy, realizacyjny w zakresie sporządzenia projektu budowlano wykonawczego głównych ciągów spacerowych zgodnie  ze zwycięską koncepcją.

Przedmiot konkursu:  przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej terenów publicznych w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  położonych częściowo w obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego, w celu promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, naturalnego i zdrowotnego

Regulamin: Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej http://bip.um.swinoujscie.pl 

Terminy:

7.08.2015 r.     - ogłoszenie konkursu

15.09.2015 r.   -   składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

01.02.2016 r.   - składanie prac konkursowych

15.02.2016 r.   -  ogłoszenie wyników konkursu 

«Lipiec 2015 | Sierpień 2015 | Wrzesień 2015 »