RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Archiwum miesięczne: Wrzesień 2015

2015-09-29

Seminarium 16.10.2015

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski zaprasza na Seminarium 

Planowanie a rynek nieruchomości” i “Praktyczne aspekty partycypacji społecznej w planowaniu”

 16 października 2015 r. , Gdańsk, Targ Węglowy 27

SA JESZCZE WOLNE MIEJSCA - zgłoszenia przyjmujemy do 15.10.2015

Program szkolenia obejmuje dwa bloki tematyczne związane z kwestiami relacji między rynkiem nieruchomości a planowaniem oraz drugi, poświęcony praktycznym aspektom partycypacji w planowaniu.

W pierwszym bloku zostaną poruszone kwestie związane z relacja między planowaniem przestrzennym na poziomie całości gminy i lokalnym (planów miejscowych) a procesami rynkowymi (wartością nieruchomości, możliwością realizacji procesów inwestycyjnych). Zagadnienia zostaną przedstawione z dwóch perspektyw - urbanisty oraz doradcy majątkowego, wspierającego działania inwestorów prywatnych.

Drugi blok jest poświęcony praktycznym aspektom partycypacji przy pracach planistycznych, w tym działaniach rewitalizacyjnych  przy rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem realiów małych i średnich samorządów. Zagadnienie zostanie przedstawione z perspektywy prawnej - ograniczeń i możliwości jakie daje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak i praktycznym dotyczącym zasad prowadzenia procesu.

Załączone pliki:

  1. karta zgłoszeniowa  36.5 KB
  2. program seminarium  229.0 KB
2015-09-23

Collegium Mazovia zaprasza

Collegium Mazovia zaprasza do udziału w konferencji 

 pt. “Ekologia konstruktywnie - Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych ”

która odbędzie się 24 i 25 września br. w hotelu ORLE Gdańsku,

Gdańsk Sobieszewo, ul. Lazurowa 8, www.orle.com.pl.

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia związane ze środowiskiem i zmianami klimatu, wodą, odpadami, ściekami, infrastrukturą miejską, transportem, energią, gospodarką miejską i regionalną oraz zarządzaniem kryzysowym. Szczegóły znajdują się na stronie projektu http://www.ekologiakonstruktywnie.pl/

Formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie projektu pod linkiem: http://www.ekologiakonstruktywnie.pl/konferencja-w-gdansku/formularziikonferencja/

Udział w konferencji jest bezpłatny, dodatkowo jeden nocleg opłaca organizator.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego.

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt.

Barbara Baczyńska: tel. 607 09 99 69

 


Załączone pliki:

  1. program konferencji  723.6 KB
2015-09-02

Projekt zmiany ustawy-prace w toku

Informujemy, że w 18 sierpnia br. Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten obejmuje tzw. „małą zmianę”, przed zapowiadaną gruntowną zmianą ustawy, co być może nastąpi już w nowej kadencji organów Sejmu.

Szczegóły na stronie:

http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-oraz-niektorych-innych-ustaw-zaakceptowany-przez-rade-ministrow