RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Archiwum miesięczne: Lipiec 2016

2016-07-10

Seminarium-prezentacja

W dniu 28 czerwca 2016 r.  odbyło się organizowane przez SUPP Seminarium pt.” Powrót witalności czyli rewitalizacja społeczno – ekonomiczno - przestrzenna”.

Prelegentom oraz uczestnikom Seminarium dziękujemy.

 

W załączniku udostępniamy Państwu prezentację pt. „Społeczna świadomość ważnej roli przestrzeni publicznych”

 

Autorzy: mgr inż. arch. Maria Czerniak, mgr inż. arch. Piotr Smolnicki

Współpraca: dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys

2016-07-10

Zmiany legislacyjne

  • W dniu 2 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2016 r. poz. 904), w której wprowadzono zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany dotyczą art. 50 i art. 61 tej ustawy.
  • W dniu 16 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z dnia 1 lipca 2016 r. poz. 961).
    Ustawa ta określa zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i również wprowadza zmianę w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez dodanie w art. 15 ustępu 4.