RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Ogłoszenia z kategorii: Informator

2016-06-30

Tekst jednolity Ustawy o pizp

Informujemy o wydrukowaniu w najnowszym Dzienniku Ustaw z dnia 4 czerwca 2016 roku nowego jednolitego tekstu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pełną treść Ustawy można pobrać ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/778

2016-06-30

Opinia wiceministra T.Żuchowskiego o Ustawie

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w opinii wiceministra T. Żuchowskiego
08.06.2016, 10:25:17

Podczas majowego posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, wiceminister Tomasz Żuchowski przedstawił informacje o funkcjonowaniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Najważniejszymi problemami są:

  • Skomplikowane i złożone przepisy systemu planowania w Polsce;
  • Brak wyważenia między interesem publicznym a interesami prywatnych podmiotów;
  • Zbyt wiele odszkodowań i brak finansowania planowania przestrzennego;
  • Złe studia, mało planów i wypaczona idea decyzji o warunkach zabudowy.

Minister krytycznie odniósł się do obecnego systemu, w szczególności do spójności między poziomami, określając go jako „bezwładny”. Więcej pod linkiem: http://urbnews.pl/ustawa-o-planowaniu-zagospodarowaniu-przestrzennym-28-powierzchni-polski-pokryte-planami-miejscowymi/

 
2016-03-19

Nowości wydawnicze

 

W Oficynie Naukowej ukazała się interesująca pozycja: „Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)”. Jej autorem jest Maciej Nowakowski, przy współpracy Barbary Bańkowskiej. Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych dorobkowi planowania przestrzennego w Polsce. Książka ma po części charakter kronikarski. Znajdziemy w niej informacje o najważniejszych dokonaniach polskich urbanistów od czasów rozbiorów, przez bogate w inwestycje i nowatorskie rozwiązania planistyczne dwudziestolecie międzywojenne, okupację hitlerowską i oczywiście – lata PRL, które stanowią najobszerniejszą część książki. Pracę kończy rozdział zatytułowany: „Lata dwutysięczne – Polska w Unii Europejskiej”. Książka jest bardzo starannie przygotowana pod względem edytorskim, bogata w ilustracje, rysunki i mapy (czarno-białe i kolorowe). Lektura niezwykle pouczająca. Polecamy. 

Nowakowski, Sto_lat_500

2015-11-19

V Kongres Urbanistyki Polskiej - relacja

V Kongres Urbanistyki Polskiej połączony z XIII Kongresem Miast Polskich odbył się w Łodzi w dniach 9-11 września 2015 roku. Organizatorami Kongresu byli: Towarzystwo Urbanistów Polskich , Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Związek Miast Polskich oraz Miasto Łódź i Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W obradach Kongresu brało udział około 650 osób. Organizatorzy umożliwi uczestnikom Kongresu prezentacje zagadnień badawczych i praktycznych w formie posterowej. Największa część wystawy obejmowała prezentacje efektów 10-letniej działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi opartej
o najnowsze technologie. Prezentowano m.in. „ Budowę cyfrowej Łodzi 3D”. Do budowy modeli budynków i zieleni 3D, prezentowanych w formie makiet, wykorzystywano zdjęcia lotnicze, wzbogacone o skaning laserowy o dużej rozdzielczości i szczegółowości, wykonane dla obszaru o powierzchni 85km² (30% powierzchni miasta).

Głównym tematem Kongresu był szeroko rozumiany „Powrót do Centrum”.
Obrady Kongresu obejmowały sesje plenarne (Prolog -doświadczenia międzynarodowe; Rozwój miasta do wewnątrz, podsumowanie w formie prezentacji sesji panelowych) oraz 2 sesje panelowe.

Sesja I – Centrum w mieście zrównoważonym, obejmowała dwa równoległe panele:

Sesja IA- Centrum wielkomiejskie, współczesne procesy urbanizacji, siły destrukcji, mechanizmy naprawy, publiczny charakter centrum.

Sesja IB – Tożsamość lokalna, zjawiska wykluczenia społecznego, partycypacja społeczna, mieszkania dla wszystkich grup społecznych.

Sesja II – Rewitalizacja centrum miasta, obejmowała dwa następujące panele

Sesja IIA – Miasto zwarte, kontrrewolucja urbanistyczna, społeczny udział w rewitalizacji, bariery rewitalizacji, regeneracja terenów pokolejowych i poprzemysłowych oraz ich wpływ na centrum.

Sesja IIB – Kulturowy wymiar rewitalizacji, samorządowe doświadczenia w zakresie rewitalizacji.

W sesji kończącej obrady przyjęto Deklarację Kongresu pt.”Karta Łódzka – Powrót do Centrum” zaproponowaną przez Radę Towarzystwa Urbanistów Polskich. Na zakończenie ostatniej sesji odbyła się uroczystość przekazania flagi w ręce Gdyni -  zdeklarowanego organizatora Kongresu 2019. Flagę przejmował Wiceprezydent Miasta Gdyni arch. Marek Stępa oraz kol. Karolina Krośnicka Prezes Oddziału Gdańskiego TUP.