RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Ogłoszenia z kategorii: Konkursy

2016-05-10

Konkurs-Elbląg

Prezydent Elbląga ogłosił konkurs urbanistyczno – architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji kąpieliska miejskiego w Elblągu.

 

Regulamin konkursu z załącznikami znajduje się pod linkiem: http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=konkursbasen

 

2016-05-10

Konkurs-Toruń

Urząd Miasta Toruń we współpracy z SARP Toruń oraz Sarp Bydgoszcz ogłosił konkurs:

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU BASENU PRZY UL. BAŻYŃSKICH 9/17 W TORUNIU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ BASENU NA CELE REKREACYJNO - SPORTOWE

Ogłoszenie o konkursie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=107696&rok=2016-04-29

Konkurs na stronie BIP Toruń

Załączniki do regulaminu konkursu dostępne do ściągnięcia ze strony dropbox:

https://www.dropbox.com/sh/xzq27o24lusss12/AADpRR8R8IJi7VBd_m1rvoTba?dl=0


2016-03-11

Konkurs-Gdynia

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie w trybie KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZESPOŁU OBIEKTÓW BIUROWYCH NA CZĘŚCI DZ. NR EW. 26-2975 (stary nr ew. 92/1 Z OBRĘBU 134) ORAZ KONCEPCJI TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ NA DZ. NR EW. 26-2979 (stary nr ew. 138/1 Z OBRĘBU 134) PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO 10 W GDYNI

Konkurs organizowany jest w formie konkursu otwartego, II-etapowego, realizacyjnego.

Warunki konkursu oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie Organizatora, pod adresem: 

http://www.phnsa.pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/ogloszenie/news/pokaz/news/konkurs-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-zespolu-obiektow-biurowych-oraz-koncepcji-terenu-zieleni-miejskiej-przy-ul-a-hryniewickiego-10-w-gdyni/2015-08-25

Informacja o konkursie

KONKURS – „KURORT NADMORSKI ŚWINOUJŚCIE – NOWA WIZJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”   

Prezydent Miasta Świnoujście zaprasza do udziału w konkursie  pt. „Kurort Nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”  na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów publicznych w Dzielnicy Nadmorskiej.

Forma: konkurs urbanistyczno-architektoniczny , otwarty, jednoetapowy, realizacyjny w zakresie sporządzenia projektu budowlano wykonawczego głównych ciągów spacerowych zgodnie  ze zwycięską koncepcją.

Przedmiot konkursu:  przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej terenów publicznych w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  położonych częściowo w obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego, w celu promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, naturalnego i zdrowotnego

Regulamin: Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej http://bip.um.swinoujscie.pl 

Terminy:

7.08.2015 r.     - ogłoszenie konkursu

15.09.2015 r.   -   składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

01.02.2016 r.   - składanie prac konkursowych

15.02.2016 r.   -  ogłoszenie wyników konkursu