RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Ogłoszenia z kategorii: Zaproszenia

2016-06-09

Konferencja_Gdynia

Konferencja „Mieszkać w Mieście. Problemy i wyzwania dla kształtowania współczesnej polityki mieszkaniowej”, która odbędzie się w Gdyni w dniach 23-24.06.2016 r. Konferencja ta jest współorganizowana  przez Miasto Gdynię, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnikę Gdańską we współpracy z International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).

Temat konferencji wiąże się z zagadnieniem mieszkalnictwa śródmiejskiego – a wiec szczególnego typu struktur mieszkaniowych, obec nie chętnie realizowanych na terenach rewitalizowanych w obszarach śródmiejskich. Struktury  te stanowią współcześnie przedmiot wielu badań i studiów. Z uwagi na ich sektorowość trudno jest jednak o wnioski o charakterze generalnym, pozwalające zarówno na określenie kierunków dalszych badań jak i rekomendacji dotyczącej kształtowania polityk mieszkaniowych  – zarówno na szczeblu krajowym jak i miejskim.

Celem konferencji jest więc zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat modelu kształtowania śródmiejskich struktur mieszkaniowych , a także wypracowanie wniosków dotyczących kierunków dalszych badań w tym zakresie. Wnioski z konferencji pozwolą także na uszczegółowienie dyskusji nad kierunkami wdrażania karty „Powrotu do Centrum”, wypracowanej w trakcie V Kongresu Urbanistyki Polskiej obradującego w Łodzi we wrześniu 2015r.

Obradom konferencji towarzyszyć będzie I edycja Gdyńskiej Szkoły Urbanistyki, współorganizowanej przez AESOP  – Association of European Schools of Planning  – a także wystawa „City Visions” obrazująca wizje przekształceń wybranych miast w XX wieku.

Szczegóły na stronie:
http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352%3Akonferencja-miedzynarodowa-mieszka-w-miecie&catid=40%3Aogolne&Itemid=122&lang=pl
2016-04-28

projekt uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP

 

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do zapoznania się z projektem uwarunkowań i założeń, który udostępniony jest na stronie internetowej
oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 24 – od 28 kwietnia do 30 czerwca.

Dwie środy w BRG specjalnie dla Studium
W maju i w czerwcu w Biurze Rozwoju Gdańska przez dwa dni będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami i założeniami do Studium także podczas spotkań z projektantami przez cały dzień: w środę 18 maja oraz w środę 8 czerwca BRG zaprasza do swojej siedziby w godzinach 8.00-19.00.
Pytania i komentarze można także kierować bezpośrednio na adres mailowy brg@brg.gda.pl“>brg@brg.gda.pl lub pisemnie na adres: Biuro Rozwoju Gdańska Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk.
 
2016-03-30

Zaproszenie na debatę

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez SARP i TUP debatę

nad uwarunkowaniami i wstępnymi założeniami do opracowywanego studium rozwoju miasta Gdańska.

Debata odbędzie się 5 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie SARP Dwór Bractwa św. Jerzego / Złota Brama, Targ Węglowy 27 80-836 Gdańsk.


Biuro Rozwoju Miasta przedstawi wstępne założenia studium, a następnie odbędzie sie debata.

2016-02-26

Wystawa

 KONKURS SARP O/Wybrzeże NA OPRACOWANIE  KONCEPCJI  ESTETYZACJI  FRONTÓW  WODNYCH W  PORCIE GDAŃSK W GDAŃSKU 

zapraszamy na ogłoszenie wyników Konkursu, debatę i wystawę prac konkursowych, która odbędzie się dnia

02 marca 2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie SARP - Dworze Bractwa Św. Jerzego.
 
Organizatorem Konkursu jest:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku
 Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu
Stowarzyszenie Architektów Polskich O. Wybrzeże 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału.
 W imieniu Organizatorów,
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: arch. Joanna Wciorka-Konat
 
Prezes SARP O/Wybrzeże arch. Paweł Wład. Kowalski
 

2016-02-17

Zaproszenie na debatę

Serdecznie zapraszamy na debatę nt. obecnej sytuacji urbanistyki i architektury Gdańska, która odbędzie się dnia  23. lutego 2016 r. o godz. 17:00 w siedzibie Sarp w Dworze Bractwa Św. Jerzego.

Wprowadzeniem debaty będzie prezentacja Prof. Wiesława Gruszkowskiego, poświęcona ocenie stanu aktualnego i możliwości zagospodarowania śródmieścia Gdańska. Debata jest organizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Wybrzeże  oraz  Towarzystwo Urbanistów Polskich o. Gdańsk w ramach cyklu spotkań otwartych, odbywających się pod hasłem „Inicjatywa śródmieście”, którego tematyka poświęcona będzie różnym aspektom funkcjonowania i kształtowania śródmieść.Honorowy patronat nad cyklem spotkań objął Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Serdecznie zapraszamy do udziału.


 

 

2015-12-18

Seminarium 20.01.2016

STOWARZYSZENIE POLSKA IZBA URBANISTÓW

zaprasza na

SEMINARIUM

Nowe narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu:

szanse naprawy polskiej przestrzeni

20 stycznia 2016 r. (środa)

w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6 w sali nr 6

 Program Seminarium wraz z formularzem zgłoszenia - załączeniu do niniejszej wiadomości

Obowiązująca zaledwie od trzech miesięcy tzw. ustawa krajobrazowa (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu), daje nam do dyspozycji nowe narzędzia: naprawy, kształtowania, ochrony… Jest zbyt wcześnie, by ocenić skuteczność nowych regulacji, jest to jednak z pewnością dobry moment na to, by przyjrzeć się wprowadzonym narzędziom oraz zastanowić nad kierunkiem, w jakim powinna pójść praktyka ich stosowania. Ich charakterystyka oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak w pełni wykorzystać potencjał wprowadzonych regulacji, w tym w oparciu o analizę dobrych praktyk, zostanie przedstawiona 
w pierwszej części spotkania.

Prezentując różne spojrzenia i perspektywy zwrócimy szczególną uwagę na zagadnienia kształtowania przestrzeni publicznych, tak, by – przy całościowym, kompleksowym ujęciu – podkreślały i wzmacniały tożsamość przestrzenną miast. Przybliżymy także specyfikę „trzeciego wymiaru krajobrazu”, w tym miejsca i roli tego zagadnienia w tzw. ustawie krajobrazowej. Oddamy głos przedstawicielom branży reklamowej, aby zapoznać się z dobrymi praktykami oraz możliwymi scenariuszami rozwoju, u podstaw których stoi m.in. przekonanie, że reklama może być elementem kształtującym krajobraz miejski.

Praktyczny aspekt przygotowania, opracowania i konstruowania uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będzie przedmiotem trzeciego bloku wystąpień. Przybliżając podejście partycypacyjne, mające na celu m.in. minimalizację ryzyka wystąpienia konfliktów społecznych przy tworzeniu nowych regulacji, przedstawimy także techniki i narzędzia pracy nad ustaleniem wytycznych do kształtowania przestrzeni publicznych w mieście, odwołując się do przykładów angażowania różnych grup interesariuszy, również w sytuacji sprzeczności interesów pomiędzy nimi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium

Załączone pliki:

 1. karta zgłoszeniowa  230.5 KB
 2. program seminarium  90.7 KB
2015-10-17

Seminarium “Sztuka w mieście”

SZTUKA W MIEŚCIE

4.Seminarium o Przestrzeni Publicznej w ramach 7. Gdańskiego Festiwalu Form Przestrzennych „Rozdroża Wolności 2015”

23 października 2015 Gdański Park Naukowo-Technologiczny,

ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk sala 002, budynek B

Udział nieodpłatny.

Szczegóły dotyczące rejestracji w załączniku.

Załączone pliki:

 1. Mapka  99.8 KB
 2. program seminarium  163.2 KB
2015-09-29

Seminarium 16.10.2015

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski zaprasza na Seminarium 

Planowanie a rynek nieruchomości” i “Praktyczne aspekty partycypacji społecznej w planowaniu”

 16 października 2015 r. , Gdańsk, Targ Węglowy 27

SA JESZCZE WOLNE MIEJSCA - zgłoszenia przyjmujemy do 15.10.2015

Program szkolenia obejmuje dwa bloki tematyczne związane z kwestiami relacji między rynkiem nieruchomości a planowaniem oraz drugi, poświęcony praktycznym aspektom partycypacji w planowaniu.

W pierwszym bloku zostaną poruszone kwestie związane z relacja między planowaniem przestrzennym na poziomie całości gminy i lokalnym (planów miejscowych) a procesami rynkowymi (wartością nieruchomości, możliwością realizacji procesów inwestycyjnych). Zagadnienia zostaną przedstawione z dwóch perspektyw - urbanisty oraz doradcy majątkowego, wspierającego działania inwestorów prywatnych.

Drugi blok jest poświęcony praktycznym aspektom partycypacji przy pracach planistycznych, w tym działaniach rewitalizacyjnych  przy rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem realiów małych i średnich samorządów. Zagadnienie zostanie przedstawione z perspektywy prawnej - ograniczeń i możliwości jakie daje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak i praktycznym dotyczącym zasad prowadzenia procesu.

Załączone pliki:

 1. karta zgłoszeniowa  36.5 KB
 2. program seminarium  229.0 KB
2015-09-23

Collegium Mazovia zaprasza

Collegium Mazovia zaprasza do udziału w konferencji 

 pt. “Ekologia konstruktywnie - Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych ”

która odbędzie się 24 i 25 września br. w hotelu ORLE Gdańsku,

Gdańsk Sobieszewo, ul. Lazurowa 8, www.orle.com.pl.

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia związane ze środowiskiem i zmianami klimatu, wodą, odpadami, ściekami, infrastrukturą miejską, transportem, energią, gospodarką miejską i regionalną oraz zarządzaniem kryzysowym. Szczegóły znajdują się na stronie projektu http://www.ekologiakonstruktywnie.pl/

Formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie projektu pod linkiem: http://www.ekologiakonstruktywnie.pl/konferencja-w-gdansku/formularziikonferencja/

Udział w konferencji jest bezpłatny, dodatkowo jeden nocleg opłaca organizator.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego.

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt.

Barbara Baczyńska: tel. 607 09 99 69

 


Załączone pliki:

 1. program konferencji  723.6 KB
2015-08-02

Seminarium w Warszawie

Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów zaprasza na Seminarium p.t.:

Planowanie przestrzenne a ochrona przeciwpowodziowa” 

Problematyka ochrony przeciwpowodziowej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

które odbędzie się  2 września 2015 r. (środa) w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6 sala nr 6. W załączeniu znajduje się program konferencji oraz formularz zgłoszenia. 

Załączone pliki:

 1. Program  296.3 KB
 2. Formularz zgłoszeniowy  277.9 KB
2015-06-03

Konkurs

Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku ogłosił konkurs na opracowanie
KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WĘZŁA TRANSPORTOWEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z KONCEPCJĄ TERENÓW PRZYLEGŁYCH
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej

http://www.architektsarp.pl/slupsk/

2015-05-27

Seminarium w Gdańsku

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski zaprasza na Seminarium 

“Praktyczne aspekty planowania dla rewitalizacji”.

18 czerwca 2015 r. ,

Gdańsk, Targ Węglowy 27


Szkolenie dotyczyć będzie problematyki praktycznych aspektów rewitalizacji. Poprawa stanu obszarów kryzysowych - dzielnic, obszarów opuszczonych przez przemysł, staje się jednym z ważniejszych priorytetów działania dla rządu
i samorządów lokalnych. Przedmiotem szkolenia będą różne aspekty planowania dla rewitalizacji, obejmujące zarówno kwestie systemowe - nowe propozycje ustawy, finansowanie działań
w perspektywie pomocy UE 2014-2020 jak i kwestie praktyczne: delimitacja obszarów wymagających wsparcia oraz planowanie działań społecznych. Planowanie dla rewitalizacji nie jest jedynie wyzwaniem praktycznym ale przede wszystkim jest jedną z nowych możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności urbanistów.

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

W załączeniu program i karta zgłoszeniowa

Załączone pliki:

 1. karta zgłoszeniowa  42.5 KB
 2. program seminarium  40.0 KB