RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Przeglądasz pojedyncze ogłoszenie. Kliknij tutaj, aby powrócić do ogłoszeń bieżących.

2016-06-09

Konferencja_Gdynia

Konferencja „Mieszkać w Mieście. Problemy i wyzwania dla kształtowania współczesnej polityki mieszkaniowej”, która odbędzie się w Gdyni w dniach 23-24.06.2016 r. Konferencja ta jest współorganizowana  przez Miasto Gdynię, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnikę Gdańską we współpracy z International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).

Temat konferencji wiąże się z zagadnieniem mieszkalnictwa śródmiejskiego – a wiec szczególnego typu struktur mieszkaniowych, obec nie chętnie realizowanych na terenach rewitalizowanych w obszarach śródmiejskich. Struktury  te stanowią współcześnie przedmiot wielu badań i studiów. Z uwagi na ich sektorowość trudno jest jednak o wnioski o charakterze generalnym, pozwalające zarówno na określenie kierunków dalszych badań jak i rekomendacji dotyczącej kształtowania polityk mieszkaniowych  – zarówno na szczeblu krajowym jak i miejskim.

Celem konferencji jest więc zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat modelu kształtowania śródmiejskich struktur mieszkaniowych , a także wypracowanie wniosków dotyczących kierunków dalszych badań w tym zakresie. Wnioski z konferencji pozwolą także na uszczegółowienie dyskusji nad kierunkami wdrażania karty „Powrotu do Centrum”, wypracowanej w trakcie V Kongresu Urbanistyki Polskiej obradującego w Łodzi we wrześniu 2015r.

Obradom konferencji towarzyszyć będzie I edycja Gdyńskiej Szkoły Urbanistyki, współorganizowanej przez AESOP  – Association of European Schools of Planning  – a także wystawa „City Visions” obrazująca wizje przekształceń wybranych miast w XX wieku.

Szczegóły na stronie:
http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352%3Akonferencja-miedzynarodowa-mieszka-w-miecie&catid=40%3Aogolne&Itemid=122&lang=pl