RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Przeglądasz pojedyncze ogłoszenie. Kliknij tutaj, aby powrócić do ogłoszeń bieżących.

2016-06-07

Seminarium 28.06.2016

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski zaprasza na Seminarium pt.

” Powrót witalności czyli rewitalizacja społeczno – ekonomiczno - przestrzenna”

28 czerwca 2016 r.
siedziba SARP Oddział Wybrzeże, Gdańsk, ul. Targ Węglowy 27

Program szkolenia obejmuje dwa bloki tematyczne związane z ekonomicznymi, społecznymi i przestrzennymi aspektami rewitalizacji.

W pierwszym bloku zostaną poruszone kwestie społeczne oraz dotyczące wartości jakie niosą przestrzeń, w tym przestrzeń publiczna i krajobraz, oraz ich rola w procesie rewitalizacji. Poddana dyskusji zostanie kwestia krajobrazu kulturowego oraz jego znaczenia dla jakości życia. Przedmiotem dyskusji będzie również funkcja opracowań specjalistycznych, takich jak gminne programy rewitalizacji czy audyt krajobrazowy budujące ramy dla opracowań planistycznych. Poruszona w dyskusji będzie również kwestia zaangażowania społecznego w proces definiowania wartości w przestrzeni i w krajobrazie, tworzenia opracowań strategicznych i realizacji programów rewitalizacji, jak również późniejszej ich realizacji z udziałem społeczności lokalnej.

Drugi blok jest poświęcony materialnej i formalnej stronie działań rewitalizacyjnych. Procesy rewitalizacyjne wiążą się z inwestycjami, których finansowanie, realizacja i eksploatacja są efektem opracowań strategicznych i planistycznych. Dyskusja ma za zadanie poruszyć kwestie konsekwencji programów i dokumentów strategicznych,  wpływu gminnych programów rewitalizacji na działalność mieszkańców, podmiotów gospodarczych, inwestorów. Zagadnienia zostaną przedstawione z perspektywy urbanistycznej, architektonicznej, ekonomicznej i prawnej.

W załączeniu program oraz karta zgłoszeniowa.


Z poważaniem
Zarząd SUPP
Załączone pliki:

  1. Program Seminarium  113.7 KB
  2. Karta zgłoszeniowa  42.5 KB