RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Oglądasz archiwalną wersję tego dokumentu kliknij tutaj, aby zobaczyć  aktualną wersję.

Składki członkowskie

Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Urbanistów Północnej Polski ustaliło wysokość składki członkowskiej.

Składka wynosi 50 zł/ miesiąc

Składka członkowska powinna być uiszczana z góry, najpóźniej pierwszego dnia miesiąca za który jest należna.

Osoby, które zostaną wpisane do Stowarzyszenia Urbanistów Północnej Polski do 14 dnia pierwszego miesiąca członkostwa, winny dokonać pierwszej wpłaty składki członkowskiej za ten miesiąc,  a osoby, które zostaną przyjęte po 14 dniu danego miesiąca, winny dokonać pierwszej wpłaty składki członkowskiej za następny miesiąc.